Privacyverklaring juyst samen bv 

Dit is de privacyverklaring van Juyst Samen (en handelsnaam Custobo), gevestigd te Heerlen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68874529. Vanzelfsprekend hecht Juyst Samen (en handelsnaam Custobo) veel waarde aan de bescherming van uw privacy.  

 

Deze Privacyverklaring beschrijft het beleid van Juyst Samen (en handelsnaam Custobo) met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan, delen, beschermen en aanpassen van uw persoonsgegevens (‘Privacybeleid’). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website www.juyst-samen.nl (‘Website’) en alle gerelateerde applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. 

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

 

Doel  

Welke persoonsgegevens 

Rechtsgrond 

Bewaartermijn  

Ontvangers 

 

 

 

 

 

Invulling precontractuele fase en uitvoering van de overeenkomst 

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Telefoonnummer 
 • E-mail adres 
 • LinkedIn-profiel-adres 
 • Werkgever 
 • Afdeling / team 
 • Functie 
 • Datum in dienst 

 

Uitvoering van de overeenkomst  

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.  

NVT 

Administratie 

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • E-mail adres 
 • Afdeling 
 • Datum in dienst 

 

Uitvoering van de overeenkomst  

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna aangaande de financiële administratie voor 7 jaar. 

 

 • Werkgever 

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief 

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • E-mailadres 

 

Toestemming 

Zolang als men aangemeld is. 

 • E-marketingtools 

Verbetering digitale dienstverlening  

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) 
 • IP-gegevens 

 

Toestemming 

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.  

 

 • Websitebeheerder 
 • Analytics tools 

 

Cookies 

Om de Website van Juyst Samen aan te bieden wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van de Website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed functioneren van de Website, maar ook cookies waarvan het effect niet direct zichtbaar is, zoals Google Analytics, zijn belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers heeft Juyst Samen namelijk slechts een beperkt beeld van het gebruik van de Website en waar de verbeterkansen liggen.  

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u het opslaan van cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Binnen de Website van Juyst Samen worden de volgende cookies gebruikt: 

 • functionele cookies, deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website; 
 • analyticscookies: via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo ziet Juyst Samen bijvoorbeeld hoe bezoekers de Website gebruiken en kan op basis daarvan de Website verbetert worden; 
 • social plug-in trackingcookies: cookies ten behoeve van social sharing-knoppen (Facebook like, tweetbutton, enz.). 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Juyst Samen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Juyst Samen uw gegevens wenst te verstrekken aan derden, zal Juyst Samen daarvoor uw toestemming vragen, tenzij Juyst Samen wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.  

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht Juyst Samen te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Juyst Samen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden zal Juyst Samen deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Juyst Samen hebben ontvangen. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Juyst Samen treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo worden adequate systeembeveiligingsmaatregelen in acht genomen om uw gegevens te beschermen.  

 

Minderjarigen 

U mag u niet registreren op de Website indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 5 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens). Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

 

Het ontvangen van digitale notificaties  

Juyst Samen kan u digitaal benaderen aangaande de Overeenkomst die u met Juyst Samen hebt. 

 

Links naar andere websites 

De Website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de Website www.Juyst-Samen.nl. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Juyst Samen raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacystatement van die websites te raadplegen.  

 

Wijziging van het privacy beleid 

Juyst Samen behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op de Website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Juyst Samen raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Juyst Samen er alles aan doen u per e-mail en via de Website te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht sinds 1 augustus 2018. 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Juyst Samen wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

E-mail: info@custobo.com en/of hallo@juyst-samen.nl 

Telefoonnummer: (0031) 6 2959 4485 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.